คำพ่อสอน


ปัญหาขยะบางแสนการแก้ไขปัญหาขยะหาดบางแสนเกาะโบรา โบรา เกาะที่ได้ชื่อว่า สวยที่สุดในโลก

EDU-ENG BUU '55


เราถ่ายรูปกันเพื่อไปอัดให้พี่บัณฑิต

บันทึกการเรียนรายสัปดาห์

วันนี้ดิฉันได้เข้าเรียน รายวิชา ทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉันได้สร้าง blog

ทำให้ฉันสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ที่ได้รับชมได้

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ น.ส.เบญญา บุญเลิศ
รหัสประจำตัวนิสิต 52040979
ชื่อเล่น เบญ
เกิด 7 มีนาคม 2534
อายุ 18 ปี
เพศ หญิง
ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา
การศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะ ศึกษาศาสตร์ เอก การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา
คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ความคาดหวังรายวิชา

1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนวิชา ทักษะการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลสารสนเทศ มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำได้

2.ได้เกรดดีๆ