คำพ่อสอน


ปัญหาขยะบางแสน



การแก้ไขปัญหาขยะหาดบางแสน



เกาะโบรา โบรา เกาะที่ได้ชื่อว่า สวยที่สุดในโลก

EDU-ENG BUU '55


เราถ่ายรูปกันเพื่อไปอัดให้พี่บัณฑิต